Bezoldiging van de bestuurders van Dexia NV in 2015

De gewone algemene vergadering van Dexia heeft in 2006 beslist om de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat een totale jaarlijkse bezoldiging toe te kennen van maximaal 1 300 000 EUR, met ingang van 1 januari 2005. De algemene vergadering heeft de raad van bestuur tevens de bevoegdheid gegeven om de praktische modaliteiten voor die bezoldiging, die samengesteld is uit een vaste bezoldiging en presentiegeld, en de toekenning ervan, uit te werken.
Tijdens zijn zitting van 16 december 2014 heeft de raad van bestuur beslist om de bezoldigingsmodaliteiten van niet-uitvoerende bestuurders van Dexia en Dexia Crédit Local te wijzigen en te harmoniseren (met uitzondering van de voorzitter, wiens bezoldiging ongewijzigd blijft). Deze wijzigingen gaan op 1 januari 2015 in.
Vanaf 1 januari 2015 bestaat de bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders (met uitzondering van de voorzitter van de raad van bestuur) uit een vaste vergoeding van 3 000 EUR per kwartaal (geconsolideerd binnen de raad van Dexia Crédit Local) en presentiegeld (2 000 EUR voor de vergaderingen van de raden van Dexia, Dexia Crédit Local en het auditcomité, en 1 500 EUR voor de vergaderingen van het comité der benoemingen en bezoldigingen). De voorzitter van het auditcomité wordt voor zijn functie vergoed (het presentiegeld zal op 3 000 EUR per vergadering worden gebracht). Vanaf 12 maart 2015, wanneer de bovengenoemde nieuwe comités geïnstalleerd worden, bedraagt het presentiegeld 1 000 EUR voor de vergaderingen van het auditcomité en het risicocomité, en 750 EUR voor de vergaderingen van het comité der benoemingen en het comité der bezoldigingen.
Om de kennis van de dossiers door de bestuurders te verbeteren, worden alle leden van de raad van bestuur van Dexia Crédit Local (met inbegrip van de vertegenwoordigers van de Belgische en Franse overheid en de twee niet belanghebbende bestuurders van Dexia Crédit Local) bovendien uitgenodigd voor de vergaderingen van het auditcomité (en vanaf 12 maart 2015 van het risicocomité) en vergoed voor hun aanwezigheid.
Ten slotte wordt het presentiegeld gehalveerd voor de vergaderingen van een raad van bestuur die tegelijk met een vergadering van een andere raad worden georganiseerd. Voorts
wordt een totaal jaarlijks plafond vastgesteld, in die zin dat een maximaal aantal vergaderingen vergoed wordt.
Niet-uitvoerende bestuurders ontvangen geen prestatiegebonden bezoldigingen, zoals bonussen of winstdeelnemingsformules op lange termijn, en evenmin voordelen in natura of voordelen die verband houden met de pensioenplannen.