Bezoldiging van de bestuurders van Dexia NV in 2014

Tijdens zijn vergadering van 23 mei 2002 heeft de raad van bestuur beslist om elke bestuurder een jaarlijks vast bedrag van 20 000 EUR (d.w.z. een vaste vergoeding van 5 000 EUR per kwartaal) toe te kennen, alsook presentiegeld ten belope van 2 000 EUR per vergadering van de raad van bestuur of van een van de gespecialiseerde comités. Voor de bestuurders die hun mandaat niet gedurende een volledig jaar zouden hebben uitgeoefend, wordt die vaste vergoeding verlaagd in verhouding tot het aantal kwartalen dat ze hun mandaat
effectief hebben uitgeoefend.

De algemene vergadering heeft de raad van bestuur tevens de bevoegdheid gegeven om de praktische modaliteiten voor die bezoldiging, die samengesteld is uit de vaste bezoldiging en het presentiegeld, en de toekenning ervan uit te werken.

Tijdens zijn zitting van 16 december 2014 heeft de raad van bestuur beslist om de bezoldigingsmodaliteiten van niet-uitvoerende bestuurders van Dexia en Dexia Crédit Local te wijzigen en te harmoniseren (met uitzondering van de voorzitter, wiens bezoldiging ongewijzigd blijft). Deze wijzigingen gaan op 1 januari 2015 in.
Vanaf 1 januari 2015 bestaat de bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders (met uitzondering van de voorzitter van de raad van bestuur) uit een vaste vergoeding van 3 000 EUR per kwartaal (geconsolideerd binnen de raad van Dexia Crédit Local) en presentiegeld (2 000 EUR voor de vergaderingen van de raden van Dexia, Dexia Crédit Local en het auditcomité, en 1 500 EUR voor de vergaderingen van het comité der benoemingen en bezoldigingen). De voorzitter van het auditcomité wordt voor zijn functie vergoed (het presentiegeld zal op 3 000 EUR per vergadering worden gebracht). Vanaf 12 maart 2015, wanneer de bovengenoemde nieuwe comités geïnstalleerd worden, bedraagt het presentiegeld 1 000 EUR voor de vergaderingen van het auditcomité en het risicocomité, en 750 EUR voor de vergaderingen van het comité der benoemingen en het comité der bezoldigingen.
Om de kennis van de dossiers door de bestuurders te verbeteren, worden alle leden van de raad van bestuur van Dexia Crédit Local (met inbegrip van de vertegenwoordigers van de Belgische en Franse overheid en de twee niet belanghebbende bestuurders van Dexia Crédit Local) bovendien uitgenodigd voor de vergaderingen van het auditcomité (en vanaf 12 maart 2015 van het risicocomité) en vergoed voor hun aanwezigheid.
Ten slotte wordt het presentiegeld gehalveerd voor de vergaderingen van een raad van bestuur die tegelijk met een vergadering van een andere raad worden georganiseerd. Voorts
wordt een totaal jaarlijks plafond vastgesteld, in die zin dat een maximaal aantal vergaderingen vergoed wordt.
Niet-uitvoerende bestuurders ontvangen geen prestatiegebonden bezoldigingen, zoals bonussen of winstdeelnemingsformules op lange termijn, en evenmin voordelen in natura of voordelen die verband houden met de pensioenplannen.