Bezoldiging van de bestuurders van Dexia NV in 2016

De gewone algemene vergadering van Dexia heeft in 2006 beslist om de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat een totale jaarlijkse bezoldiging toe te kennen van maximaal 1 300 000 EUR, met ingang van 1 januari 2005.
De algemene vergadering heeft de raad van bestuur tevens de bevoegdheid gegeven om de praktische modaliteiten voor die bezoldiging, die samengesteld is uit een vaste bezoldiging en presentiegeld, en de toekenning ervan uit te werken.
Sinds 1 januari 2015 bestaat de bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders (met uitzondering van de voorzitter van de raad van bestuur) uit een vaste vergoeding van 3 000 EUR per kwartaal (geconsolideerd binnen de raad van Dexia Crédit Local zoals vermeld in de tabel hierna) en presentiegeld (2 000 EUR voor de vergaderingen van de raden van Dexia, 1 000 EUR voor de vergaderingen van het auditcomité en het risicocomité, en 750 EUR voor de vergaderingen van het comité der benoemingen en het comité der bezoldigingen). De voorzitter van het auditcomité en het risicocomité wordt voor zijn functie vergoed (het presentiegeld wordt op 1500 EUR per vergadering gebracht).
Ten slotte wordt het presentiegeld gehalveerd voor de vergaderingen van een raad van bestuur die tegelijk met een vergadering van een andere raad worden georganiseerd. Voorts wordt een totaal jaarlijks plafond vastgesteld, in die zin dat een maximaal aantal vergaderingen vergoed wordt.
Niet-uitvoerende bestuurders ontvangen geen prestatiegebonden bezoldigingen, zoals bonussen of winstdeelnemingsformules op lange termijn, en evenmin voordelen in natura of voordelen die verband houden met de pensioenplannen.