PERSBERICHT
30/06/2005

Juridische fusie tussen DVV verzekeringen en Dexia Insurance van kracht op 30 juni 2005

Oprichting van een nieuwe verzekeringsmaatschappij: Dexia Insurance Belgium

De buitengewone algemene vergaderingen van DVV verzekeringen en Dexia Insurance hebben op 20 juni hun fiat gegeven voor de fusie die zal leiden tot de juridische integratie van de twee ondernemingen. Op 30 juni wordt de maatschappij DVV verzekeringen in de maatschappij Dexia Insurance geïntegreerd, waarna de nieuwe entiteit de naam Dexia Insurance Belgium NV krijgt (afgekort DIB NV).

De juridische fusie van beide entiteiten is een belangrijke stap in de oprichting van een verzekeringsmaatschappij in België na de acquisitie van de groep Artesia Banking Corporation door Dexia NV in 2001.

Dexia Insurance Belgium en zijn dochterondernemingen zijn actief op de Belgische markt via vier distributiekanalen om aan de specifieke behoeften van diverse soorten cliënten te beantwoorden en maken daarbij gebruik van verschillende merknamen:

  1. de agentschappen van Dexia Bank bieden hun cliënten een volledig gamma van verzekeringen Leven en Niet-Leven aan onder het handelsmerk Dexia.
  2. het net van exclusieve DVV-consulenten blijft onder het DVV-handelsmerk werken, met een volledige service Leven en Niet-Leven.
  3. CoronaDirect is de directe verzekeraar Leven en Niet-Leven en richt zich - onder het handelsmerk Corona - tot cliënten die geen tussenpersoon wensen.
  4. Belstar is de verzekeraar Leven die - onder het handelsmerk Belstar - een volledig gamma producten aanbiedt via het makelaarsnet.

De totstandkoming van één enkele back-office voor DVV en DI maakt het mogelijk om optimaal tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van de verschillende distributiekanalen en synergieën te ontwikkelen daar waar het wenselijk is, zowel wat de interne processen als de commerciële aanpak betreft.

CoronaDirect, Belstar en de vroegere dochterondernemingen van DVV en Dexia Insurance in het buitenland behouden hun juridische eigenheid. Al deze maatschappijen worden dochterondernemingen van Dexia Insurance Belgium NV.

Deze laatste entiteit zal worden geleid door één enkel directiecomité, met de heer Guy Roelandt als voorzitter.

Press Service Dexia: Ulrike Pommée + 32 (0) 2 222 44 01
Press Service Dexia Insurance Belgium: Stéphane Cuypers + 32 (0) 499 98 32 24