Dexia in Frankrijk

Vandaag is Dexia Crédit Local de belangrijkste dochteronderneming van Dexia, de Europese bankgroep die historisch actief was in de financiering van de openbare sector en retail banking.  Sinds eind 2011 wordt de groep beheerd in een geordende resolutie. Op 28 december 2012 verleende de Europese Commissie haar goedkeuring aan het herziene geordende resolutieplan van Dexia dat door de Belgische, Franse en Luxemburgse Staat was voorgelegd. De drie landen kenden op 24 januari 2013 ook een gezamenlijke en niet-hoofdelijke herfinancieringswaarborg toe ten gunste van Dexia Crédit Local.

 
Dexia Crédit Local, historisch financiële partner van de lokale openbare sector in Frankrijk, heeft zijn opdrachten geherdefinieerd. De bank verbindt er zich toe haar contractuele verbintenissen na te komen en samen met de betrokken besturen werk te maken van de desensibilisering van de gestructureerde kredieten. In 2013-2014 kan Dexia Crédit Local nieuwe kredieten kunnen toekennen voor maximaal 600 miljoen euro, om de desensibilisering van de gestructureerde kredieten te versnellen volgens een aantal door de Europese Commissie goedgekeurde modaliteiten. Ondanks de bijzonder lastige context blijft Dexia Crédit Local zijn klanten van dienst om in overleg met hen naar oplossingen te zoeken.
 
Doordat talrijke instellingen in Frankrijk minder of geen leningen meer toekennen aan de lokale openbare sector, hebben de Staat, La Banque Postale en de Caisse des Dépôts een nieuwe financieringsstructuur opgezet, steunend op de middelen en de kennis van de teams van Dexia Crédit Local. Zodoende werd de Société de Financement Local (SFIL) opgericht, die op 1 februari 2013 met haar activiteiten is gestart. Na de verkoop aan SFIL vormt Dexia Municipal Agency, dat werd omgedoopt tot Caisse Française de Financement Local (CAFFIL), een centrale schakel binnen deze nieuwe structuur met als doel de herfinanciering op de kapitaalmarkten te verzekeren. Dexia Crédit Local heeft meegewerkt aan dit grote project door zijn ervaring en erkende know how aan te reiken.
 
Nu dat grote vooruitgang is gemaakt met de uitvoering van het resolutieplan hebben Dexia en haar dochter Dexia Crédit Local een geïntegreerd directieteam opgericht dat is aangepast aan de nieuwe dimensie van de groep.
Het profiel van Dexia Crédit Local is aldus grondig gewijzigd. Vanuit dit oogpunt vormt 2012 dan ook een scharnierjaar.
 
 

 

Dexia Crédit Local en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

 
Als onderneming waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, geeft Dexia Crédit Local in zijn beheersverslag een uiteenzetting van de acties die genomen worden en de koers die wordt gevolgd om rekening te houden met de gevolgen van zijn activiteiten op de maatschappij en het milieu en om zijn maatschappelijke verbintenissen inzake duurzame ontwikkeling na te komen.
 
De informatie beslaat 42 thema's die zijn opgedeeld in drie categorieën: de sociale informatie, de informatie met betrekking tot het milieu en de informatie betreffende de maatschappelijke verbintenissen inzake duurzame ontwikkeling.
 
Deze informatie is gebundeld in het jaarverslag 2013 van Dexia Crédit Local, dat online kan worden geraadpleegd.
 
 

Onze actualiteit in Frankrijk (enkel beschikbaar in het Frans)

 

  • Toutes les actualités de Dexia en France
  •