Pers

Kerncijfers

Press

Sinds de aanvang van de resolutie bouwde de Groep zijn portefeuilles af met 78% 

Beheer in afbouw van een balanstotaal van 120 miljard EUR op 31 december 2019

Geconsolideerde balans

31/12/2018

31/12/2019

In miljard EUR    
Balanstotaal 158,8 120,3
Totaal activaportefeuille 79,9 49,6
Totaal verplichtingen 151,0 113,0
Eigen vermogen 7,8 7,3

Geconsolideerde resultatenrekening

   
In miljoen EUR 31/12/2018 31/12/2019
Nettobankproduct

-232

-746
Algemene bedrijfskosten -386 -379
Brutobedrijfsproduct -618 -1.125
Kredietisicokost 128 265
Nettwinst (verlies) op activa 8 0
Resultaat voor belastingen -482 -860
Winstbelastingen -40 33
Nettoresultaat na belastingen van de beëindigde activiteiten 23 -111
Nettoresultaat -499 -938
Minderheidsbelangen -26 -40
Nettoresultaatgroepsaandeel -473 -898

Medewerkers

31/12/2018

31/12/2019

Aantal medewerkers 773 610

Solvabiliteit

31/12/2018

31/12/2019

Common Equity Tier 1 8 119 7 308
Total Capital 8 278 7 404
Risicogewogenactiva 30 365 27 263
Common Equity Tier 1-ratio 26,7 % 26,8 %
Total Capital-ratio 27,3 % 27,2 %