Kerncijfers

Sinds de aanvang van de resolutie bouwde de Groep zijn portefeuilles af met 74% 

Beheer in afbouw van een balanstotaal van 135 miljard EUR op 30 juni 2019

Geconsolideerde balans

30/06/2018

31/12/2018

30/06/2019

In miljard EUR      
Balanstotaal 168,3 158,8 134,6
Totaal activaportefeuille 85,9 79,9 59,9
Totaal verplichtingen 160,5 151,0 127,1
Eigen vermogen 7,8 7,8 7,5

Geconsolideerde resultatenrekening

   
In miljoen EUR S1 2018 S1 2019
Nettobankproduct

-232

-279
Algemene bedrijfskosten -231 -208
Brutobedrijfsproduct -463 -487
Kredietisicokost 49 23
Nettwinst (verlies) op activa 8 0
Resultaat voor belastingen -406 -464
Winstbelastingen -34 4
Nettoresultaat na belastingen van de beëindigde activiteiten 16 -111
Nettoresultaat -424 -571
Minderheidsbelangen -5 -25
Nettoresultaatgroepsaandeel -419 -546

Medewerkers

31/12/2018

30/06/2019

Aantal medewerkers 773 672

Solvabiliteit

31/12/2018

30/06/2019

Common Equity Tier 1 8 119 7 478
Total Capital 8 278 7 649
Risicogewogenactiva 30 365 30 276
Common Equity Tier 1-ratio 26,7 % 24,7 %
Total Capital-ratio 27,3 % 25,3 %