Pers

Kerncijfers

Sinds de aanvang van de resolutie bouwde de Groep zijn portefeuilles af met 85,4% 

Beheer in afbouw van een balanstotaal van 77,8 miljard EUR op 30 juni 2022

Geconsolideerde balans

31/12/2021

30/06/2022

In miljard EUR    
Balanstotaal 98,7 77,8
Totaal activaportefeuille 35,6 34
Totaal verplichtingen 92,1 71,1
Eigen vermogen 6,6 6,7

Geconsolideerde resultatenrekening

30/06/2021

30/06/2022

In miljoen EUR    
Nettobankproduct

-51

326

Algemene bedrijfskosten -172 -182
Brutobedrijfsproduct -223 144
Kredietisicokost 47 6
Resultaat voor belastingen -176 150
Winstbelastingen -55 -12
Nettoresultaat na belastingen van de beëindigde activiteiten 25 0
Nettoresultaat -206 138
Minderheidsbelangen 0

0

Nettoresultaatgroepsaandeel -206 138

Medewerkers

31/12/2021

30/06/2022

Aantal medewerkers 546 529

Solvabiliteit

31/12/2021

30/06/2022

Common Equity Tier 1 6 410 6 725
Total Capital 6 506 6 821
Risicogewogenactiva 20 580 17 185
Common Equity Tier 1-ratio 31,1 % 39,1 % (1)
Total Capital-ratio 31,6 % 39,7 % (1)

(1) omvat het positieve netto resultaat van het halfjaar