Pers

Kerncijfers

Sinds de aanvang van de resolutie bouwde de Groep zijn portefeuilles af met 87% 

Beheer in afbouw van een balanstotaal van 60,6 miljard EUR op 30 juni 2023

Geconsolideerde balans

31/12/2022

30/06/2023

In miljard EUR    
Balanstotaal 64,3 60,6
Totaal activaportefeuille 32,9 31,6
Totaal verplichtingen 57,6 54,1
Eigen vermogen 6,7 6,5

Geconsolideerde resultatenrekening

2022

1H 2023

In miljoen EUR    
Nettobankproduct

336

-8

Algemene bedrijfskosten -309 -165
Brutobedrijfsproduct 27 -173
Kredietisicokost -3 -33
Resultaat voor belastingen 24 -206
Winstbelastingen -19 47
Nettoresultaat 5 -159
Minderheidsbelangen 0

0

Nettoresultaatgroepsaandeel 5 -159

Medewerkers

31/12/2022

30/06/2023

Aantal medewerkers 515 510

Solvabiliteit

31/12/2022

30/06/2023

Common Equity Tier 1 6 605 6 422
Total Capital 6 701 6 518
Risicogewogenactiva 16 338 16 161
Common Equity Tier 1-ratio 40,4 %(1) 39,7 %
Total Capital-ratio 41,0 %(1) 40,3 % 

(1) omvat het positieve netto resultaat van het jaar