Pers

Kerncijfers

Sinds de aanvang van de resolutie bouwde de Groep zijn portefeuilles af met 85,9% 

Beheer in afbouw van een balanstotaal van 64,3 miljard EUR op 31 december 2022

Geconsolideerde balans

31/12/2021

31/12/2022

In miljard EUR    
Balanstotaal 98,7 64,3
Totaal activaportefeuille 35,6 32,9
Totaal verplichtingen 92,1 57,6
Eigen vermogen 6,6 6,7

Geconsolideerde resultatenrekening

2021

2022

In miljoen EUR    
Nettobankproduct

-126

336

Algemene bedrijfskosten -298 -309
Brutobedrijfsproduct -424 27
Kredietisicokost 117 -3
Resultaat voor belastingen -307 24
Winstbelastingen -52 -19
Nettoresultaat na belastingen van de beëindigde activiteiten 25 0
Nettoresultaat -334 5
Minderheidsbelangen 0

0

Nettoresultaatgroepsaandeel -334 5

Medewerkers

31/12/2021

31/12/2022

Aantal medewerkers 546 515

Solvabiliteit

31/12/2021

31/12/2022

Common Equity Tier 1 6 410 6 605
Total Capital 6 506 6 701
Risicogewogenactiva 20 580 16 338
Common Equity Tier 1-ratio 31,1 % 40,4 % (1)
Total Capital-ratio 31,6 % 41,0 % (1)

(1) omvat het positieve netto resultaat van het jaar