Pers

Kerncijfers

Sinds de aanvang van de resolutie bouwde de Groep zijn portefeuilles af met 87% 

Beheer in afbouw van een balanstotaal van 61 miljard EUR op 31 december 2023

Geconsolideerde balans

31/12/2022

31/12/2023

In miljard EUR    
Balanstotaal 64,3 61,0
Totaal activaportefeuille 32,9 30,0
Totaal verplichtingen 57,6 54,1
Eigen vermogen 6,7 6,4

Geconsolideerde resultatenrekening

2022

2023

In miljoen EUR    
Nettobankproduct

336

52

Algemene bedrijfskosten -309 -404
Brutobedrijfsproduct 27 -352
Kosten van kredietisicokost -3 -2
Nettowinst (verlies) uit overige activa 0 -52
Resultaat voor belastingen 24 -406
Winstbelastingen -19 47
Nettoresultaat van beëindigde activiteiten of activiteiten in beëindiging 0 2
Nettoresultaat 5 -378
Minderheidsbelangen 0 0
Nettoresultaatgroepsaandeel 5 -378

Medewerkers

31/12/2022

31/12/2023

Aantal medewerkers 515 494

Solvabiliteit

31/12/2022

31/12/2023

Common Equity Tier 1 6 605 6 302
Total Capital 6 701 6 398
Risicogewogenactiva 16 338 16 092
Common Equity Tier 1-ratio 40,4 %(1) 39,2 %
Total Capital-ratio 41,0 %(1) 39,8 % 

(1) omvat het positieve netto resultaat van het jaar