Pers

Kerncijfers

Sinds de aanvang van de resolutie bouwde de Groep zijn portefeuilles af met 82,5% 

Beheer in afbouw van een balanstotaal van 114,4 miljard EUR op 31 december 2020

Geconsolideerde balans

31/12/2019

31/12/2020

In miljard EUR    
Balanstotaal 120,3 114,4
Totaal activaportefeuille 49,6 40,9
Totaal verplichtingen 113,0 107,7
Eigen vermogen 7,3 6,6

Geconsolideerde resultatenrekening

31/12/2019

31/12/2020

In miljoen EUR    
Nettobankproduct

-746

-216
Algemene bedrijfskosten -379 -334
Brutobedrijfsproduct -1 125 -550
Kredietisicokost 265 -169
Nettwinst (verlies) op activa 0 101
Resultaat voor belastingen -860 -618
Winstbelastingen 33 -1
Nettoresultaat na belastingen van de beëindigde activiteiten -111 0
Nettoresultaat -938 -619
Minderheidsbelangen -40

-1

Nettoresultaatgroepsaandeel -898 -618

Medewerkers

31/12/2019

31/12/2020

Aantal medewerkers 610 546

Solvabiliteit

31/12/2019

31/12/2020

Common Equity Tier 1 7 308 6 795
Total Capital 7 404 6 891
Risicogewogenactiva 27 263 24 196
Common Equity Tier 1-ratio 26,8% 28,1 %
Total Capital-ratio 27,2 % 28,5 %