Pers

Kerncijfers

Sinds de aanvang van de resolutie bouwde de Groep zijn portefeuilles af met 84,8% 

Beheer in afbouw van een balanstotaal van 98,7 miljard EUR op 31 december 2021

Geconsolideerde balans

31/12/2020

31/12/2021

In miljard EUR    
Balanstotaal 114,4 98,7
Totaal activaportefeuille 40,9 35,6
Totaal verplichtingen 107,7 92,1
Eigen vermogen 6,7 6,6

Geconsolideerde resultatenrekening

31/12/2020

31/12/2021

In miljoen EUR    
Nettobankproduct

-216

-126
Algemene bedrijfskosten -334 -298
Brutobedrijfsproduct -550 -424
Kredietisicokost -169 117
Nettwinst (verlies) op activa 101 0
Resultaat voor belastingen -618 -307
Winstbelastingen -1 -52
Nettoresultaat na belastingen van de beëindigde activiteiten 0 25
Nettoresultaat -619 -334
Minderheidsbelangen -1

0

Nettoresultaatgroepsaandeel -618 -334

Medewerkers

31/12/2020

31/12/2021

Aantal medewerkers 546 546

Solvabiliteit

31/12/2020

31/12/2021

Common Equity Tier 1 6 795 6 410
Total Capital 6 891 6 506
Risicogewogenactiva 24 196 20 580
Common Equity Tier 1-ratio 28,1% 31,1 %
Total Capital-ratio 28,5 % 31,6 %