Raad van bestuur

Samenstelling van de raad van bestuur

​Gilles Denoyel

Voorzitter van de raad van bestuur

04-August-1954 - Fransman

Jaar van eerste benoeming / Huidige mandaat
2018 / 2022-2026

Onafhankelijk bestuurder
Voorzitter van de raad van bestuur van Dexia
Voorzitter van de raad van bestuur van Dexia Crédit Local

Andere mandaten en functies 
Bestuurder van Trust BK (Frankrijk), Bestuurder en voorzitter van het comité de suivi des engagements nucléaires van EDF (Frankrijk)

Biografie
Gilles Denoyel studeerde af aan de Ecole nationale supérieure des mines de Paris, het Institut d’études politiques de Paris en de Ecole nationale d’administration (ENA). Hij werd in 1981 benoemd tot Inspecteur Financiën op het Franse ministerie van Economie en Financiën. In 1985 ging hij als “chargé de mission” aan de slag bij de “Direction du Trésor”. Vervolgens werd hij secretaris-generaal (1987) bij het CIRI, hoofd van het bureau “Assurance-crédit”, hoofd van het bureau “Marché financier” (1989-92), onderdirecteur Verzekeringen (1992-94) en onderdirecteur Participaties (1994-96). Hij stapte dan over naar de groep CCF, waar hij financiëel directeur werd in 1996, secretaris-generaal belast met strategie en transacties in 1998, en adjunct-directeur-generaal Financiën in 2000. Hij werkte mee aan de fusie met de Britse groep HSBC, waar hij zijn carrière voortzette als gedelegeerd directeur-generaal van HSBC France (2004), belast met centrale en financiële functies. In 2006 werd hij verantwoordelijk voor de tak activabeheer, de verzekeringsactiviteiten en de niet-financiële centrale functies. Vanaf 2007 zag hij toe op alle risico- en controlefuncties en op de relatie met de regelgevende instanties. In 2015 werd hij voorzitter International Institutional Relations van de HSBC-groep voor Europa (2015). Sinds zijn pensionering bij HSBC in 2016 is hij adviseur binnen de financiële sector en Senior Advisor bij Bain Consulting. Hij was voorzitter van de “Groupe des banques sous contrôle étranger en France” tussen 2006 en 2016, en thesaurier van de “Association française des banques” tussen 2004 en 2016. Sinds mei 2019 is hij bestuurder en voorzitter van het comité des engagements nucléaires d'EDF (Frankrijk).

Belangrijkste vakgebieden
Finance en banking, financieel risiobeheer, directie en beheer van instellingen.

​Pierre Crevits

Bestuurder

23-May-1967 - Belg

Jaar van eerste benoeming / Huidige mandaat
2020 / 2020-2024

Uitvoerend bestuurder
Bestuurder en Voorzitter van het directiecomité van Dexia
Bestuurder en Voorzitter van het directiecomité van Dexia Crédit Local

Andere mandaten en functies 
Voorzitter van de raad van bestuur van Namur Invest

Biografie

Pierre Crevits is houder van een master in de economische en sociale wetenschappen. Na zijn studies was hij vier jaar assistent aan de Universiteit van Namen en werkte vervolgens zijn hele loopbaan bij de Nationale Bank van België. Daar oefende hij verschillende functies uit. Hij stond onder meer aan het hoofd van de dienst macro-economische statistieken, alvorens de leiding te nemen over het secretariaat-generaal van de Bank, een functie die hij tot op vandaag vervulde.
Van 2010 tot 2014 werd hij gedetacheerd als kabinetsdirecteur binnen de Belgische federale regering. Van 2016 tot 2020 leidde hij ook het wetenschappelijke comité voor de overheidsrekeningen bij het Instituut voor de nationale rekeningen. Vandaag is hij nog steeds voorzitter van de raad van bestuur van de groep Namur Invest.
 
Belangrijkste vakgebieden
Economie, bankentoezicht en bancaire reglementering, strategie, HR management, crisisbeheer.

​Giovanni Albanese Guidi

Bestuurder

22-February-1959 - Italiaan

Jaar van eerste benoeming / Huidig mandaat
2018 / 2018-2022

Uitvoerend bestuurder
Bestuurder en Lid van het directiecomité als Chief Risk Officer van Dexia
Bestuurder en Chief Risk Officer, Gedelegeerd algemeen directeur van Dexia Crédit Local

Biografie
Giovanni Albanese Guidi behaalde een ingenieursdiploma in elektrotechniek aan de Universiteit van La Sapienza (Italië), een Master in de wetenschappen en een derde cyclus (Engineer Degree) in elektrotechniek aan de University of Southern California (USA), alsook een MBA aan de Universiteit van Bocconi (Italië). Na meer dan 18 jaar te hebben gewerkt in diverse Consultancy kabinetten (McKinsey & Company, Booz Allen and Hamilton en Roland Berger Strategy Consultants) startte hij in 2006 bij de groep Unicredit waar hij onder meer functies uitoefende als verantwoordelijke van de afdeling Risk voor Italië, verantwoordelijke van de afdeling Credit Risk van de groep, verantwoordelijke van de afdeling Interne Validatie van de groep. In september 2018 werd hij benoemd tot Chief Risk Officer van de groep Dexia en werd hij lid van het directiecomité van Dexia.

​Anne Blondy-Touret

Bestuurder

07-October-1979 - Franse

Jaar van eerste benoeming / Huidig mandaat
2023 / 2023-2027

Niet uitvoerend bestuurder
Bestuurder van Dexia en Dexia Crédit Local

Hoofdfunctie
Secretaris-generaal van het Franse ministerie van Economie en Financiën

Biografie Anne Blondy-Touret, gewezen leerlinge van de École nationale d’administration (promotie Romain Gary), studeerde af aan het Institut d’études politiques in Parijs en het Europacollege in Brugge (promotie Aristoteles). Na een loopbaan die in het teken stond van het aansturen van het economische beleid, ging zij in januari 2023 aan de slag bij het  secretariaat-generaal van de ministeries van economie en financiën. Het secretariaat-generaal coördineert het transversale beleid van het ministerie, leidt de transformatie in goede banen, stuurt de ondersteunende functies aan en zorgt voor de sociale dialoog. Als algemeen bestuurder van de Staat stelde zij zich bijna 20 jaar ten dienste van de Staat. Zij bekleedde daarbij functies met hoge verantwoordelijkheid, onder meer binnen de Algemene directie van de Schatkist, het Agence France Trésor en de Wereldbank in Washington, of als hoofd financiële dienstverlening bij de Permanente vertegenwoordiging van Frankrijk bij de Europese Unie. Van 2005 tot 2007 was zij adjunct-kantoorhoofd voor openbare ontwikkelingshulp bij de Algemene directie van de Schatkist, en daarna gedurende 2 jaar verantwoordelijke thesaurie bij het Agence France Trésor. Vervolgens ging zij aan de slag bij de Wereldbank, waar zij van 2010 tot 2012 plaatsvervangend bestuurder was voor Frankrijk. Zij stapte daarna weer over naar de Algemene directie van de Schatkist, waar zij de leiding had over het kantoor voor verzekeringsmarkten en -producten en vervolgens over de onderafdeling voor bilaterale economische relaties. Van 2017 tot 2020 was zij hoofd financiële dienstverlening van de Permanente vertegenwoordiging van Frankrijk bij de Europese Unie in Brussel. Daarna leidde zij tot 1 januari 2023 de dienst macro-economisch beleid en Europese aangelegenheden bij de Algemene directie van de Schatkist. Zij was van 2020 tot 2022 bestuurder van de Europese Investeringsbank en coördineerde in de eerste helft van 2022 voor het ministerie van Economie, Financiën en industriële en digitale Soevereiniteit het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Belangrijkste vakgebieden
financiële markten, financiën, Europese aangelegenheden, ondersteuning en beheer van instellingen, beheer van financiële risico’s, crisisbeheer.

​Bart Bronselaer

Bestuurder

06-October-1967 - Belg

Jaar van eerste benoeming / Huidig mandaat
2012 / 2021-2025

Niet uitvoerend bestuurder
Bestuurder van Dexia en Dexia Crédit Local

Andere mandaten en functies
Onafhankelijk bestuurder van United Pensions OFP

Biografie
Bart Bronselaer behaalde het diploma van industrieel ingenieur (Groep T Leuven), alsook een masterdiploma in computerwetenschappen (VUB) en een MBA (U.C. Louvain). Hij werkte het grootste deel van zijn loopbaan (1993-2003) bij Merrill Lynch International in Londen waar hij verschillende functies vervulde. De laatste was die van Head of Debt Capital Markets voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de structurering en verkoop van financiële oplossingen aan klanten zoals financiële instellingen, industriële bedrijven en overheidsinstanties. In 2003 werd hij een onafhankelijk expert in financiële dienstverlening. Hij was tot 31 december 2013 voorzitter van de raad van bestuur van Royal Park Investments. Van november 2019 tot mei 2020 vervulde hij de functies van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité ad interim van Dexia en algemeen directeur en bestuurder ad interim van Dexia Crédit Local. Hij werd op 9 september 2020 gecoöpteerd als niet uitvoerend bestuurder van Dexia en Dexia Crédit Local. Sinds februari 2016 is hij bestuurder van United Pensions en sinds januari 2021 bestuurder van MeDirect. 

Belangrijkste vakgebieden
Financiële markten, financiën, gestructureerde financieringen, afgeleide producten, strategie.

​Alexandre De Geest

Bestuurder

05-February-1971 - Belg

Jaar van eerste benoeming / Huidig mandaat
2012 / 2021-2025

Niet uitvoerend bestuurder
Bestuurder van Dexia en Dexia Crédit Local

Hoofdfunctie
Algemeen bestuurder van de Thesaurie van de Belgische federale overheid (FOD Financiën)

Andere mandaten en functies
​Voorzitter van het Beschermingsfonds voor financiële instrumenten, Lid van de Commissie voor nucleaire voorzieningen

Biographie
Alexandre De Geest behaalde het diploma rechten aan de Université catholique de Louvain en de Université Libre de Bruxelles. Hij was bestuurder van talrijke vennootschappen waaronder Gazelec (2004­2005) en het Zilverfonds sinds 2003. Hij was vanaf 2000 adviseur op het kabinet van de federale minister van Financiën, en vervolgens in 2011 adviseur op het kabinet van de federale minister van Buitenlandse zaken. Sinds 2012 is hij bestuurder bij de Thesaurie (FOD Financiën) en algemeen directeur sinds 2016.
 
Belangrijkste vakgebieden 
Financiële markten, financiën, fiscaliteit.

​Thierry Francq

Bestuurder

30-April-1964 - Fransman

Jaar van eerste benoeming / Huidig mandaat
2013 / 2021-2025

Niet uitvoerend bestuurder
Bestuurder van Dexia en Dexia Crédit Local

Hoofdfunctie
Directeur-generaal Herverzekeringen en Internationale activiteiten van de groep Covea

Andere mandaten en functies
Bestuurder van PartnerRe (groep Covea), Voorzitter van de raad van bestuur van Covea Insurance PLC, Voorzitter van CSE (groep Covea)

Biografie
Thierry Francq behaalde een diploma aan de École polytechnique en de École nationale de statistiques et d’administration économique (ENSAE). Hij begon zijn carrière in 1988 bij de Direction de la prévision (ministerie van Economie, Financiën en Industrie) als adjunct van het hoofd van het bureau buitenland en vervolgens financiële verrichtingen. In 1992 ging hij aan de slag bij de algemene directie van de Schatkist, waar hij de functie van adjunct van het hoofd van het bureau financiering van de huisvesting bekleedde, en vanaf 1995 de functie van hoofd van het bureau belast met het beleid van Frankrijk ten aanzien van het Internationale Muntfonds (IMF) en het internationale financiële systeem, en met de voorbereiding van de G7-top. Van 2000 tot 2002 bekleedde hij de functies van onderdirecteur belast met de regelgeving van de verzekeringsondernemingen, -producten en -markten, vervolgens van 2002 tot 2004 die van onderdirecteur van de dienst participaties, alvorens te worden benoemd tot diensthoofd financiering van de economie bij de Direction générale du Trésor et de la politique économique (DGTPE). In maart 2009 werd hij benoemd tot secretaris-generaal van de Autorité des marchés financiers (AMF). Van december 2012 tot september 2013 was hij adviseur bij de directeur-generaal van de Franse Schatkist. Van oktober 2013 tot september 2018 was hij adjunct-commissaris-generaal investering. Sinds september 2018 is hij kabinetschef bij de voorzitter-directeur-generaal van de groep Covea. Hij werd vervolgens benoemd tot directeur-generaal transformatie en internationale activiteiten binnen dezelfde groep, en daarna tot directeur-generaal herverzekering en internationale activiteiten. In dat verband werd hij in juli 2022 benoemd tot bestuurder van PartnerRe, de herverzekeringsdochter van de groep, in december 2022 tot voorzitter van de raad van bestuur van Covea Insurance PLC, de Britse verzekeringsdochter, en in januari 2023 tot voorzitter van CSE, de Californische verzekeringsdochter.

Belangrijkste vakgebieden
Economie, financiële regelgeving en administratie

​Véronique Hugues

Bestuurder

28-May-1970 - Franse

Jaar van eerste benoeming / Huidig mandaat
2016/2021-2025

Uitvoerend bestuurder
Bestuurder en lid van het directiecomité als Chief Financial Officer van Dexia
Bestuurder en Chief Financial Officer, Gedelegeerd algemeen directeur van Dexia Crédit Local

Biografie
Véronique Hugues is alumna van de Harvard Business School (Executive Program AMP 203) en bezit een dubbel masterdiploma in financiële wetenschappen van de universiteit Paris IX Dauphine en de Johan Wolfgang Goethe-universiteit in Frankfurt en van DESS 203, Finances de marchés van de universiteit Paris IX Dauphine. Zij begon haar carrière bij Deutsche Bank in Parijs binnen de ALM-afdeling. In 2001 ging zij bij de groep Dexia aan de slag als hoofd langetermijnfinanciering. Zij stond in voor de financiële communicatie in 2009, en vanaf 2013 werd ze verantwoordelijk voor het financiële beheer van de Groep en bestuurder van Dexia Kommunalbank Deutschland en Dexia Sabadell. Van 2014 tot 2016 was zij adjunct-CFO en lid van het groepscomité van Dexia. In het kader van dat mandaat stuurde zij verschillende transversale projecten aan binnen de divisie Finance. Sinds juni 2016 is zij uitvoerend bestuurder, Chief Financial Officer en lid van het directiecomité van Dexia, alsook bestuurder en gedelegeerd algemeen directeur van Dexia Crédit Local. Naast de traditionele functies die zijn toegewezen aan de financiële, stuurt ze een diepgaande transformatie van de supportline, die deel uitmaakt van een globale transformatie van de Groep.

Belangrijkste vakgebieden
Financiën, financiële markten, financiële communicatie, change management en transformatieprocessen.

​Tamar Joulia-Paris

Bestuurder

05-October-1952 - Belgische

Jaar van eerste benoeming / Huidig mandaat
2019 / 2019-2023

Onafhankelijk bestuurder 
Bestuurder van Dexia en Dexia Crédit Local

Andere mandaten en functies
Uitvoerend bestuurder van TJP Capital, Bestuurder van Greenomy, Bestuurder van Bank Degroof Petercam en zijn filiaal DPAM  

Biografie
​Tamar Joulia­-Paris studeerde af aan de Ecole Polytechnique de Mons (België), de l'Ecole Nationale Supérieure de Géologie et de Prospection Minière van Nancy (Frankrijk) en de Solvay Business School in Brussel (België). Na 10 jaar te hebben gewerkt in de bouw en de verwerkende industrie, voornamelijk in ontwikkelingslanden, ging zij in 1992 aan de slag in de banksector, en meer bepaald bij Bank Brussel Lambert (later ING België geworden) als verantwoordelijke voor kredietrisicobeheer. Nadien vervult ze diverse functies binnen de groep ING in Amsterdam waar ze onder meer verantwoordelijk was voor de kredietportefeuille op groepsniveau en de financiële markten tijdens de financiële crisis van 2008, en teams in Europa, de Verenigde Staten en Azië aanstuurde. Naast deze directiefuncties, was zij eveneens lid van de Management Council van de groep ING. Na meer dan 25 jaar actief te zijn binnen de banksector, richtte zij haar eigen bedrijf op in consultancy en vorming, gespecialiseerd in risicobeheer in de financiële sector, de impact van prudentiële regelgeving en de optimalisatie van de balans en portefeuilles. Ze is ook gastprofessor aan de Universitaire Faculteit Saint-­Louis waar ze sinds 2004 risicomanagement doceert.

Belangrijkste vakgebieden
Beheer van financiële ondernemingen, risicobeheer, internationale reglementeringen, crisisbeheer, finance, audit, en human resources

 

​Alexandra Serizay

Bestuurder

31-March-1977 - Franse

Jaar van eerste benoeming / Huidig mandaat
2016 / 2021-2025

Onafhankelijk bestuurder
Bestuurder van Dexia en Dexia Crédit Local

Hoofdfunctie
Global Head of Strategy - Corporate Services bij Sodexo

Andere mandaten en functies
Bestuurder van Cofiroute en AFS (groupe Vinci Autoroutes)

Biografie 
​Alexandra Serizay studeerde aan de ESSEC. Zij begon haar carrière in 1997 als intern auditeur bij France Télécom Transpac. In 1999 trad zij in dienst van Deutsche Bank in Londen, als zaakgelastigde fusies en overnames. In 2004 stapte zij over naar Bain in Parijs en werd in 2007 manager. In 2011 ging zij aan de slag bij HSBC France. Zij was eerst lid van het uitvoerend comité van HSBC France en in die rol verantwoordelijk voor de strategie. In 2013 werd zij algemeen secretaris en lid van het uitvoerend comité van RBWM (Retail Bank & Wealth Management), en in 2016 adjunct­directeur, belast met de ontwikkeling van klanten en aanbod. Zij oefende eveneens een mandaat uit binnen de raad van HSBC REIM France (Real Estate Investment Managers), HSBC SFH France (HSBC covered pool) en HSBC Factoring France. In september 2017 verlaat zij de groep HSBC en wordt Global Head of Strategy Corporate Services van Sodexo.

Belangrijkste vakgebieden
Audit en financiën, fusies en overnames, strategie, digitale transformatie en risicobeheer.

​Michel Tison

Bestuurder

23-May-1967 - Belg

Jaar van eerste benoeming / Huidig mandaat
2016 / 2016-2020

Onafhankelijk bestuurder
Bestuurder van Dexia en Dexia Crédit Local

Hoofdfunctie
​Professor financieel recht en decaan van de faculteit rechtsgeleerdheid en criminologie aan de universiteit van Gent

Biografie
Michel Tison, doctor in de rechten, is sinds 1998 gasthoogleraar en sinds 2008 hoogleraar aan de universiteit van Gent. Hij is auteur of medeauteur van talrijke publicaties over bank- en financieel recht. Van 2001 tot 2014 was hij onafhankelijk bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van Aphilion Q2 (UCITS), en van 2005 tot 2014 lid van het auditcomité van het universitair ziekenhuis van Gent. Sinds 2005 is hij assessor op de afdeling « wetgeving » van de Raad van State.
 
Belangrijkste vakgebieden
Banken- en financieel recht, audit.

 

​Koen Van Loo

Bestuurder

26-August-1972 - Belg

Jaar van eerste benoeming / Huidig mandaat
2008 / 2021-2025

Niet uitvoerend bestuurder 
Bestuurder van Dexia en Dexia Crédit Local

Hoofdfunctie
​Gedelegeerd bestuurder en lid van het strategisch comité van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij

Andere mandaten en functies
Bestuurder van Certi­Fed SA, Capricorn ICT Fund, Capricorn Sustainable Chemistry Fund, Sinnolabs Hong Kong Ltd, Thaumas NV, Euroports Group BV

Biografie
Koen Van Loo is licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen. Na het beëindigen van een special licentie fiscaliteit startte hij zijn loopbaan als adjunct-raadgever van de Centrale raad voor het bedrijfsleven. In september 1999 ging hij werken op het kabinet van de minister van Financiën als expert, waar hij in november 2000 werd benoemd tot raadgever, en vervolgens van mei 2003 tot november 2006 kabinetschef was. Sinds 2006 is hij gedelegeerd bestuurder en lid van het strategisch comité van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.
 
Belangrijkste vakgebieden
Financiële analyse, boekhouding, fiscaliteit en strategie

 

​Aline Bec

Waarnemer

24-January-1957 - Franse

Jaar van eerste benoeming / Huidig mandaat
2017 / 2020-2024

Waarnemer / Niet uitvoerend bestuurder 
Waarnemer bij Dexia
Bestuurder van Dexia Crédit Local

Biografie
Aline Bec behaalde een masterdiploma wiskunde aan de Université de Lille 1. Zij deed veel ervaring op binnen grote bankgroepen in Frankrijk, zoals BPCE, Natixis, Crédit Agricole, Crédit Lyonnais en de BFCE, waar zij de functie uitoefende van verantwoordelijke voor de informatiesystemen, transacties, organisatie, immobiliën en aankopen. Zij bracht tal van grote projecten en programma's rond digitale transformatie tot een goed einde. Voor zij in oktober 2016 overstapte naar de groep Dexia, vervulde zij sinds 2012 bij BPCE de functies van Adjunct-directeur-generaal, lid van het uitvoerend comité, belast met informatiesystemen, aankopen, logistiek vastgoed en grote programma's
 
Belangrijkste vakgebieden
Financiën, audit en boekhouding, bescherming tegen fraude, operationeel risico, risicobeheer, personeelsbeleid

​Véronique Tai

Waarnemer

20-June-1968 - Belgische

Jaar van eerste benoeming / Huidig mandaat
2017 / 2021-2025

Waarnemer / Niet uitvoerend bestuurder 
Waarnemer van Dexia
Bestuurder van Dexia Crédit Local

Hoofdfunctie
Lid van het Directiecollege van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (DVB).

Andere mandaten en functies
Voorzitter van de raad van bestuur van FIF-FSI

Biografie
Véronique Tai behaalde een drievoudige licentie recht (fiscaal, Europees en privaat-vermogensrecht) aan de Université libre de Bruxelles (ULB). Zij begon haar loopbaan als adviseur “corporate finance” bij Coopers&Lybrand. In 1996 trad zij in dienst van de FOD Financiën, waar zij zich onder meer onderscheidde als Inspecteur Financiën of Expert Adviseur op het Kabinet van de Minister van Financiën binnen de Cel Financiële Markten, alvorens actief lid te worden van het Directiecollege van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (DVB). Zij is tevens lid van de raad van bestuur van Rekode, beheerder van het Inclusio-fonds en voorzitter van de raad van bestuur van FIF-FSI. Tegelijk geeft zij les in het kader van de Masteropleiding fiscaal recht aan de Université Libre de Bruxelles.
 
Belangrijkste vakgebieden
Fiscaliteit, financiële markten, boekhoudkundige normen, corporate finance