Raad van bestuur

Samenstelling van de raad van bestuur

​Gilles Denoyel

Voorzitter van de raad van bestuur

04-August-1954 - Fransman

Jaar van eerste benoeming / Huidige mandaat
2018 / 2018-2022

Onafhankelijk bestuurder
Voorzitter van de raad van bestuur van Dexia
Voorzitter van de raad van bestuur van Dexia Crédit Local

Andere mandaten en functies 
Voorzitter van BGD Conseil (France), Bestuurder van Margo Bank (France), Bestuurder (niet uitvoerend) en Voorzitter (niet uitvoerend) van het Comité de Suivi des Engagements Nucléaires van EDF

Biografie
Gilles Denoyel studeerde af aan de Ecole nationale supérieure des mines de Paris, het Institut d’études politiques de Paris en de Ecole nationale d’administration (ENA). Hij werd in 1981 benoemd tot Inspecteur Financiën op het Franse ministerie van Economie en Financiën. In 1985 ging hij als “chargé de mission” aan de slag bij de “Direction du Trésor”. Vervolgens werd hij secretaris-generaal (1987) bij het CIRI, hoofd van het bureau “Assurance-crédit”, hoofd van het bureau “Marché financier” (1989-92), onderdirecteur Verzekeringen (1992-94) en onderdirecteur Participaties (1994-96). Hij stapte dan over naar de groep CCF, waar hij financiëel directeur werd in 1996, secretaris-generaal belast met strategie en transacties in 1998, en adjunct-directeur-generaal Financiën in 2000. Hij werkte mee aan de fusie met de Britse groep HSBC, waar hij zijn carrière voortzette als gedelegeerd directeur-generaal van HSBC France (2004), belast met centrale en financiële functies. In 2006 werd hij verantwoordelijk voor de tak activabeheer, de verzekeringsactiviteiten en de niet-financiële centrale functies. Vanaf 2007 zag hij toe op alle risico- en controlefuncties en op de relatie met de regelgevende instanties. In 2015 werd hij voorzitter International Institutional Relations van de HSBC-groep voor Europa (2015). Sinds zijn pensionering bij HSBC in 2016 is hij voorzitter van BDG Conseil, Senior Advisor bij Bain Consulting en Operating Partner bij Advent International. Hij was voorzitter van de “Groupe des banques sous contrôle étranger en France” tussen 2006 en 2016, en thesaurier van de “Association française des banques” tussen 2004 en 2016.

Belangrijkste vakgebieden
Finance en banken, financieel risiobeheer, directie en beheer van instellingen.

​Pierre Crevits

Bestuurder

23-May-1967 - Belgische

Jaar van eerste benoeming / Huidige mandaat
2020 / 2020-2024

Uitvoerend bestuurder
Bestuurder en Voorzitter van het directiecomité van Dexia
Bestuurder en Voorzitter van het directiecomité van Dexia Crédit Local

Andere mandaten en functies 
Voorzitter van de raad van bestuur van Namur Invest

Biografie

Pierre Crevits is houder van een master in de economische en sociale wetenschappen. Na zijn studies was hij vier jaar assistent aan de Universiteit van Namen en werkte vervolgens zijn hele loopbaan bij de Nationale Bank van België. Daar oefende hij verschillende functies uit. Hij stond onder meer aan het hoofd van de dienst macro-economische statistieken, alvorens de leiding te nemen over het secretariaat-generaal van de Bank, een functie die hij tot op vandaag vervulde.
Van 2010 tot 2014 werd hij gedetacheerd als kabinetsdirecteur binnen de Belgische federale regering. Van 2016 tot 2020 leidde hij ook het wetenschappelijke comité voor de overheidsrekeningen bij het Instituut voor de nationale rekeningen. Vandaag is hij nog steeds voorzitter van de raad van bestuur van de groep Namur Invest.
 
Belangrijkste vakgebieden
Economie, bankentoezicht en bancaire reglementering, strategie, HR management, crisisbeheer.

​Giovanni Albanese

Bestuurder

22-February-1959 - Italiaan

Jaar van eerste benoeming / Huidig mandaat
2018 / 2018-2022

Uitvoerend bestuurder
Bestuurder en Lid van het directiecomité als Chief Risk Officer van Dexia
Bestuurder en Chief Risk Officer, Gedelegeerd algemeen directeur van Dexia Crédit Local

Biografie
Giovanni Albanese beschikt over een ruime ervaring in risicobeheer. Die deed hij op binnen de groep Unicredit, waar hij de afgelopen 12 jaar diverse functies vervulde in de verschillende domeinen van risicobeheer. Voorheen werkte hij bij Mc Kinsey en bij diverse consultancykantoren. Hij behaalde een ingenieursdiploma aan de universiteit La Sapienza in Rome en aan de universiteit van Zuid-Californië, alsook een MBA aan de universiteit van Bocconi.

​Bart Bronselaer

Bestuurder

06-October-1967 - Belg

Jaar van eerste benoeming / Huidig mandaat
2019 / Gecoöpteerd door de raad van 9 september 2020

Niet uitvoerend bestuurder
Bestuurder van Dexia en Dexia Crédit Local

Andere mandaten en functies
Lid van de raad van VZW's: Katholiek Onderwijs Kessel-Lo en Abbaye d’Oignies

Biografie
De heer Bart Bronselaer behaalde het diploma van industrieel ingenieur (Groep T Leuven), alsook een masterdiploma in computerwetenschappen (VUB) en een MBA (U.C. Louvain). Hij werkte het grootste deel van zijn loopbaan (1993-2003) bij Merrill Lynch International in Londen waar hij verschillende functies vervulde. De laatste was die van Head of Debt Capital Markets voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de structurering en verkoop van financiële oplossingen aan klanten zoals financiële instellingen, industriële bedrijven en overheidsinstanties. In 2003 werd hij een onafhankelijke expert in financiële diensten. Hij was tot 31 december 2013 voorzitter van de raad van bestuur van Royal Park Investments.

Belangrijkste vakgebieden
Financiële markten, financiën, gestructureerde financieringen, afgeleide producten, strategie.

​Alexandre De Geest

Bestuurder

05-February-1971 - Belg

Jaar van eerste benoeming / Huidig mandaat
2012 / 2017-2021

Niet uitvoerend bestuurder
Bestuurder van Dexia en Dexia Crédit Local

Hoofdfunctie
Bestuurder bij de Thesaurie van de Belgische federale overheid (FOD Financiën)

Andere mandaten en functies
​Bestuurder van Dexia Crédit Local en bestuurder van het Zilverfonds

Biographie
Alexandre De Geest behaalde het diploma rechten aan de Université catholique de Louvain en de Université Libre de Bruxelles. Hij was bestuurder van talrijke vennootschappen waaronder Gazelec (2004-2005) en het Zilverfonds sinds 2003. Hij was vanaf 2000 adviseur op het kabinet van de federale minister van Financiën, en vervolgens in 2011 adviseur op het kabinet van de federale minister van Buitenlandse zaken. Sinds 2012 is hij bestuurder bij de Thesaurie (FOD Financiën).
 
Belangrijkste vakgebieden 
Financiële markten, financiën, fiscaliteit.

​Bertrand Dumont

Bestuurder

02-July-1973 - Fransman

Jaar van eerste benoeming / Huidig mandaat
2018 / 2018-2023

Niet uitvoerend bestuurder
Bestuurder van Dexia en Dexia Crédit Local

Hoofdfunctie
Adjunct-directeur-generaal van de Trésor (Frankrijk)

Biografie
​Bertrand Dumont studeerde af aan de Ecole Nationale d’Administration (ENA), het Institut d’Etudes Politique de Paris (IEP) en de Ecole Normale Supérieure Ulm. Hij begon zijn loopbaan in 2001 bij het Ministerie van Financiën, Direction générale du Trésor, waar hij na Adjunct van de Secretaris Generaal van de Club van Parijs, verantwoordelijk werd voor het Cashmanagement van de Staat. In 2005 werd hij Adviseur van Internationaal Monetair Fonds (Washington DC) benoemd waar hij in 2006, plaatsvervangend lid werd voor Frankrijk. In 2007 werd hij Adviseur Internationale en Europese betrekkingen benoemd bij het Kabinet van de Minister van Economie, Industrie en Tewerkstelling (Parijs). In 2010 werd hij Raadgever belast met financiële diensten bij het Kabinet van de Vicevoorzitter van de Europese Commissie belast met de Interne Markt en Diensten (Brussel), waar hij Kabinetschef werd benoemd in 2014. Van 2015 tot 2017 is hij Directeur Prudentieel Beheer bij HSBC France (Parijs). Van 2017 tot 2018, werd hij Kabinetschef bij het Ministerie van Economie en Financiën (Parijs). Sinds 20118 is Bertrand Dumont Adjunct-directeur-generaal van de Trésor (Frankrijk).

​Thierry Francq

Bestuurder

30-April-1964 - Fransman

Jaar van eerste benoeming / Huidig mandaat
2013 / 2017-2021

Niet uitvoerend bestuurder
Bestuurder van Dexia en Dexia Crédit Local

Hoofdfunctie
Adjunct-commissaris-generaal investering (Frans ministerie van economie)

Biografie
Thierry Francq behaalde een diploma aan de École polytechnique en de École nationale de statistiques et d’administration économique (ENSAE). Hij begint zijn carrière in 1988 bij de direction de la Prévision (ministerie van Economie, Financiën en Industrie) als adjunct van het hoofd van het Bureau buitenland en vervolgens financiële verrichtingen. In 1992 gaat hij aan de slag bij de direction du Trésor waar hij de functie van adjunct van het hoofd van het bureau Financiering van de huisvesting bekleedt, en vanaf 1995 de functie van hoofd van het bureau belast met het beleid van Frankrijk ten aanzien van het Internationale Muntfonds (IMF) en het internationale financiële systeem, en met de voorbereiding van de G7-top. Van 2000 tot 2002 bekleedt hij de functies van onderdirecteur belast met de regelgeving van de verzekeringsondernemingen, -producten en -markten, vervolgens van 2002 tot 2004 die van onderdirecteur van de service des Participations, alvorens te worden benoemd tot diensthoofd Financiering van de economie bij de Direction générale du Trésor et de la Politique économique (DGTPE). In maart 2009 wordt hij benoemd tot secretaris-generaal van de Autorité des marchés financiers (AMF). Van december 2012 tot september 2013 is hij adviseur bij de directeur-generaal van de Franse  Trésor. Op 7 oktober 2013 wordt hij benoemd tot Adjunct-commissaris-generaal investering.

Belangrijkste vakgebieden
Economie, financiële regelgeving en bestuur

​Véronique Hugues

Bestuurder

28-May-1970 - Franse

Jaar van eerste benoeming / Huidig mandaat
2016/2017-2021

Uitvoerend bestuurder
Bestuurder en lid van het directiecomité als Chief Financial Officer van Dexia
Bestuurder en Chief Financial Officer, Gedelegeerd algemeen directeur van Dexia Crédit Local

Biografie
Véronique Hugues bezit een dubbel Masterdiploma in Financial Markets van de universiteit Paris IX Dauphine en in International Finance van de Johan Wolfgang Goethe-universiteit in Frankfurt. Zij begon haar carrière bij Deutsche Bank in Parijs binnen de ALM-afdeling. In 2001 ging zij bij de groep Dexia aan de slag als hoofd langetermijnfinanciering. Zij stond in voor de financiële communicatie in 2009.  In 2013 werd ze verantwoordelijk voor het financiële beheer van de Groep. Ze werd toen ook bestuurder van Dexia Kommunalbank Deutschland en Dexia Sabadell. Van 2014 tot 2016 was zij adjunct-CFO van de groep Dexia en lid van het groepscomité van Dexia NV. In het kader van dat mandaat stuurde zij ook verschillende transversale projecten aan binnen de supportline Finance. Sinds juni 2016 is zij uitvoerend bestuurder van Dexia en Financieel directeur en lid van het directiecomité van de groep Dexia en bestuurder en gedelegeerd algemeen directeur van Dexia Crédit Local.

Belangrijkste vakgebieden
Financiën, financiële markten, financiële communicatie, change management en transformatieprocessen.

​Tamar Joulia-Paris

Bestuurder

05-October-1952 - Belgische

Jaar van eerste benoeming / Huidig mandaat
2019 / 2019-2023

Onafhankelijk bestuurder 
Bestuurder van Dexia en Dexia Crédit Local

Biografie
​Tamar Joulia-Paris studeerde af aan de Ecole Polytechnique de Mons (België), de l'Ecole Nationale Supérieure de Géologie et de Prospection Minière van Nancy (Frankrijk) en de Solvay Business School in Brussel (België). Na 10 jaar te hebben gewerkt in de bouw en de verwerkende industrie, voornamelijk in ontwikkelingslanden, ging zij in 1992 aan de slag in de banksectior, en meer bepaald bij Bank Brussel Lambert (later ING België geworden) als verantwoordelijke voor kredietrisicobeheer. Nadien vervult ze diverse functies binnen de groep ING in Amsterdam waar ze onder meer verantwoordelijk was voor de kredietportefeuille op groepsniveau en de financiële markten tijdens de financiële crisis van 2008. Na meer dan 20 jaar actief te zijn binnen de banksector, richtte zij haar eigen bedrijf op in consultancy en vorming, gespecialiseerd in risicobeheer in de financiële sector, de impact van prudentiële regelgeving en de optimalisatie van de balans en portefeuilles. Ze is ook gastprofessor aan de Universitaire Faculteit Saint-Louis waar ze sinds 2004 risicomanagement doceert. 

Belangrijkste vakgebieden
Risicobeheer, prudentiële reglementeringen

 

​Alexandra Serizay

Bestuurder

31-March-1977 - Franse

Jaar van eerste benoeming / Huidig mandaat
2016 / 2017-2021

Onafhankelijk bestuurder
Bestuurder van Dexia en Dexia Crédit Local

Hoofdfunctie
Head of Global Strategic Planning Corporate Services bij Sodexo

Biografie 
​Alexandra Serizay studeerde af aan ESSEC. Zij begon haar carrière in 1997 als bedrijfsaccountant bij France Télécom Transpac. In 1999 trad zij in dienst van Deutsche Bank in Londen, als zaakgelastigde fusies & overnames. In 2004 stapte zij over naar Bain in Parijs en werd daar in 2007 manager. In 2011 ging zij aan de slag bij HSBC France. Zij was eerst lid van het uitvoerend comité van HSBC France en in die rol verantwoordelijk voor de strategie. In 2013 werd zij algemeen secretaris en lid van het uitvoerend comité van RBWM (Retail Bank & Wealth Management), en in 2016 adjunct-directeur, belast met de ontwikkeling van klanten en aanbod. In september 2017 ging zij aan de slag bij SODEXO als Head of Global Strategic Planning Corporate Services.

Belangrijkste vakgebieden
Audit en financiën, fusies en overnames, strategie, digitale transformatie en risicobeheer.

​Michel Tison

Bestuurder

23-May-1967 - Belg

Jaar van eerste benoeming / Huidig mandaat
2016 / 2016-2020

Onafhankelijk bestuurder
Bestuurder van Dexia en Dexia Crédit Local

Hoofdfunctie
​Professor financieel recht en decaan van de faculteit rechtsgeleerdheid aan de universiteit van Gent

Biografie
Michel Tison, doctor in de rechten, is sinds 1998 gasthoogleraar en sinds 2008 hoogleraar aan de universiteit van Gent. Hij is auteur of medeauteur van talrijke publicaties over bank- en financieel recht. Van 2001 tot 2014 was hij onafhankelijk bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van Aphilion Q2 (UCITS), en van 2005 tot 2014 lid van het auditcomité van het universitair ziekenhuis van Gent. Sinds 2005 is hij assessor op de afdeling « wetgeving » van de Raad van State.
 
Belangrijkste vakgebieden
Banken- en financieel recht, audit.

 

​Koen Van Loo

Bestuurder

26-August-1972 - Belg

Jaar van eerste benoeming / Huidig mandaat
2008 / 2017-2021

Niet uitvoerend bestuurder 
Bestuurder van Dexia en Dexia Crédit Local

Hoofdfunctie
​Gedelegeerd bestuurder en lid van het strategisch comité van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij

Andere mandaten en functies
Bestuurder van Capricorn ict arkiv SA/NV, certified SA/NV, kasteel cantecroy beheer SA/NV Ginkgo fund II SCA, Fund Performa Key de inovacao

Biografie
De heer Koen Van Loo is licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen. Na het beëindigen van een special licentie fiscaliteit startte hij zijn loopbaan als adjunct-raadgever van de Centrale raad voor het bedrijfsleven. In september 1999 ging hij werken op het kabinet van de minister van Financiën als expert, waar hij in november 2000 werd benoemd tot raadgever, en vervolgens van mei 2003 tot november 2006 kabinetschef was. Sinds 2006 is hij gedelegeerd bestuurder en lid van het strategisch comité van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.
 
Belangrijkste vakgebieden
Financiële analyse, boekhouding, fiscaliteit en strategie.

 

​Claire Vernet-Garnier

Bestuurder

10-February-1984 - Franse

Jaar van eerste benoeming / Huidig mandaat
2020/ 2021-2024

Niet uitvoerend bestuurder
Bestuurder van Dexia en Dexia Crédit Local

Hoofdfunctie
Verantwoordelijke van de Pool Finance binnen het "Agence des participations de l’Etat (APE) - France"

Andere mandaten en functies
Lid van de raad van bestuur van Orano Cycle, Orano Mining en de toezichtsraad van de "Aéroport de Montpellier Méditerranée"

Biografie
Mevrouw Claire VERNET-GARNIER behaalde een diploma aan de "Ecole Nationale des Ponts et Chaussées" (E-MBA, FR), de Solvay Brussels Schools of Economics and Management (BE) en de Temple University (USA). Als voormalige studente aan de "ESSEC", behaalde zij tevens een Master in Management d’Audencia Business School.

Zij startte haar loopbaan in 2008 binnen het team Syndication Actions van Société Générale, en werkte vervolgens in 2010 binnen de afdeling Equity Capital Markets van de Bank of America Merrill Lynch als analist. In 2012 trad ze opnieuw in dienst bij Société Générale CIB als senior analist, nadien als partner binnen de teams Corporate Finance en Equity Capital Markets Large Caps. In 2015 ging ze aan de slag bij de pan-Europese beurs operator Euronext, waar ze de activiteit  Pre-Listing aanstuurde. Sinds 2018, is Claire VERNET-GARNIER verantwoodelijk van de Pool Finance binnen het "Agence des participations de l’Etat (APE) - France", waar ze instaat voor de primaire en secundaire markttransacties op aandelenportefeuilles.

Belangrijkste vakgebieden
Financiële markten, management, risicobeheer.

​Aline Bec

Waarnemer

24-January-1957 - Franse

Jaar van eerste benoeming / Huidig mandaat
2017 / 2017-2021

Waarnemer / Niet uitvoerend bestuurder 
Waarnemer bij Dexia
Bestuurder van Dexia Crédit Local

Biografie
Aline Bec behaalde een masterdiploma wiskunde aan de Université de Lille 1. Zij deed veel ervaring op binnen grote bankgroepen in Frankrijk, zoals BPCE, Natixis, Crédit Agricole, Crédit Lyonnais en de BFCE, waar zij de functie uitoefende van verantwoordelijke voor de informatiesystemen, transacties, organisatie, immobiliën en aankopen. Zij bracht tal van grote projecten en programma's rond digitale transformatie tot een goed einde. Voor zij in oktober 2016 overstapte naar de groep Dexia, vervulde zij sinds 2012 bij BPCE de functies van Adjunct-directeur-generaal, lid van het uitvoerend comité, belast met informatiesystemen, aankopen, logistiek vastgoed en grote programma's
 
Belangrijkste vakgebieden
Financiën, audit en boekhouding, bescherming tegen fraude, operationeel risico, risicobeheer, personeelsbeleid

​Véronique Tai

Waarnemer

20-June-1968 - belge

Jaar van eerste benoeming / Huidig mandaat
2017 / 2017-2021

Waarnemer / Niet uitvoerend bestuurder 
Waarnemer van Dexia
Bestuurder van Dexia Crédit Local

Hoofdfunctie
Lid van het Directiecollege van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (DVB).

Andere mandaten en functies
Voorzitter van de raad van bestuur van FIF-FSI

Biografie
Véronique Tai behaalde een drievoudige licentie recht (fiscaal, Europees en privaat-vermogensrecht) aan de Université libre de Bruxelles (ULB). Zij begon haar loopbaan als adviseur “corporate finance” bij Coopers&Lybrand. In 1996 trad zij in dienst van de FOD Financiën, waar zij zich onder meer onderscheidde als Inspecteur Financiën of Expert Adviseur op het Kabinet van de Minister van Financiën binnen de Cel Financiële Markten, alvorens actief lid te worden van het Directiecollege van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (DVB). Zij is tevens lid van de raad van bestuur van Rekode, beheerder van het Inclusio-fonds en voorzitter van de raad van bestuur van FIF-FSI. Tegelijk geeft zij les in het kader van de Masteropleiding fiscaal recht aan de Université Libre de Bruxelles.
 
Belangrijkste vakgebieden
Fiscaliteit, financiële markten, boekhoudkundige normen, corporate finance