Delisting van de aandelen van Dexia Holding

Sinds 30 november 2019 worden de Dexia Holding-aandelen niet langer verhandeld op Euronext Brussel

De gedematerialiseerde vorm van de Dexia Holding-aandelen werd eveneens afgeschaft. U kan uw aandelen laten inschrijven in het register van aandelen op naam van Dexia Holding

Vragen & antwoorden

Wanneer werden de Dexia Holding-aandelen van de gereglementeerde markt Euronext Brussel uitgesloten?

Na afloop van de buitengewone algemene vergadering van 16 oktober 2019, vroeg Dexia Holding aan Euronext om zijn aandeel voor de laatste maal te noteren op vrijdag 29 november 2019. Op 29 oktober 2019 keurde Euronext de uitsluiting van de Dexia Holding-aandelen van de gereglementeerde markt van Euronext Brussel goed.

De laatste beursdag was zoals vermeld 29 november 2019. De schrapping is effectief sinds 2 december 2019.  

Wat zijn de gevolgen van de delisting?

Vanaf 30 november 2019 werd de gedematerialiseerde vorm van de Dexia Holding-aandelen eveneens afgeschaft. Doch kan u vragen om uw voorheen gedematerialiseerde aandelen te laten inschrijven in het register van aandelen op naam van Dexia Holding.

Hoe gaat u te werk om uw aandelen te laten registreren?

Geef de financiële instelling die uw effectenrekening aanhoudt de opdracht om een verzoek te richten aan Euroclear Belgium inzake de registratie van uw aandelen.

Vervolgens zal uw financiële instelling Euroclear Belgium, die het elektronisch register van de aandelen op naam van Dexia Holding beheert, contacteren.

Euroclear zal uw aandelen inschrijven in het aandelenregister op naam.

Eenmaal uw aandelen zijn ingeschreven in het register, kan u Dexia Holding vragen een certificaat te verstrekken dat uw hoedanigheid als aandeelhouder van Dexia Holding attesteert en preciseert hoeveel aandelen u in uw bezit heeft. Dit certificaat is niet overdraagbaar.

Om aandelen op naam over te dragen aan een derde, dient u hetzij rechtstreeks, hetzij door middel van de tussenkomst van uw financiële instelling, een verzoekschrift in te dienen bij Dexia Holding. In dit schrijven wordt Dexia Holding verzocht in uw naam, de overdracht van de aandelen naar de nieuwe begunstigde in te schrijven in het aandelenregister. Dit verzoek moet ondertekend worden door uzelf en door de begunstigde van de overdracht, die nader moet worden geïdentificeerd. Dit verzoek dient te gebeuren in hetzij eenzelfde document, hetzij twee afzonderlijke documenten.

Zijn er kosten verbonden aan de registratie van mijn aandelen?

De financiële instelling waar u uw effectenrekening aanhoudt, kan u een vergoeding aanrekenen voor de verwerking van een dergelijk verzoek tot aandelenregistratie.

Wat is de uiterste datum om aandelen te laten registreren?

Om uw aandelen te laten registreren, beschikt u in principe over 30 jaar te rekenen vanaf 30 november 2019.

Aarzel echter niet met het aanvragen van deze registratie omdat er mogelijks bijzondere regelingen in werking treden, zoals het “plan d’épargne en actions (PEA)” in Frankrijk, die u verplichten om sneller te handelen (het omzetten van gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam geeft in principe geen aanleiding tot verlies van de voordelen verbonden aan de PEA). Controleer evenwel of de financiële instelling die uw PEA beheert, aandelen op naam aanvaardt en of er hiervoor kosten worden aangerekend.

Wat zijn de gevolgen van de registratie?

De oproeping tot de algemene vergaderingen van Dexia Holding zullen enkel persoonlijk worden toegestuurd naar de aandeelhouders ingeschreven in het aandelenregister op naam, per brief of per e-mail. Dexia Holding zal nog zijn oproepingen tot de algemene vergaderingen publiceren op haar website. Doch is Dexia Holding niet langer juridisch verplicht om deze in kranten te publiceren sinds het ogenblik dat haar aandelen niet meer worden verhandeld op een gereglementeerde markt en de gedematerialiseerde vorm van de aandelen werd opgeheven (30 november 2019).

Voor de inschrijving van aandelen in het aandelenregister worden er door Dexia Holding geen beheerskosten in rekening gebracht.

Mag ik mijn aandelen op naam vrij overdragen?

Eenmaal de aandelen ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam, bent u vrij om deze Dexia Holding-aandelen over te dragen.

Enkel de aandelen die op naam zijn ingeschreven mogen te koop worden aangeboden. Wanneer aandeelhouders beslissen om hun aandelen op naam in de toekomst te verkopen mogen zij dat rechtstreeks doen met een tegenpartij (“over-the-counter”) of op een openbare markt voor niet-genoteerde effecten in Brussel, genaamd Euronext Expert Market.

Deze markt bestaat zonder verzoek of aanvaarding van de notering door Dexia Holding.