Achtergestelde schuld

Dexia heeft twee hybride Tier 1-kapitaal instrumenten, uitgegeven door Dexia Crédit Local en Dexia Funding Luxembourg

In overeenstemming met de verbintenissen door Dexia aangegaan met de Europese Commissie, mag Dexia geen  hybride-kapitaalinstrumenten terugkopen


 

ISIN Emittent Geboekt bedrag (in miljoenen EUR) Coupon Calldatum Coupon na calldatum
FR0010251421

 

Dexia Crédit Local

 

56,25 4,30 %

 

18 november 2015

 

Euribor 3 maanden +
173 basispunten

 

XS0273230572

 

Dexia

 

39,79 4,892 %

 

2 november 2016

 

Euribor 3 maanden +
178 basispunten

 

Beperkingen met betrekking tot de uitkering van coupons en de uitoefening van calls

Het aangepaste geordende resolutieplan van Dexia houdt bepaalde beperkingen in met betrekking tot de uitkering van coupons en de uitoefening van calls op de uitgiften van achtergesteld schuldpapier en hybride kapitaal door de emittenten van de Groep. Zo dient Dexia enkel coupons te betalen op de instrumenten voor achtergestelde schuld en die voor hybride kapitaal als zij daartoe contractueel verplicht is. Dexia kan niet naar eigen goeddunken overgaan tot de vervroegde terugbetaling van deze instrumenten.

Anderzijds, zoals door Dexia op 24 januari 2014, werd meegedeeld, heeft de Europese Commissie aan de Groep geen toestemming verleend voor de terugkoop van het hybride Tier 1-kapitaalinstrument uitgegeven door Dexia Funding Luxembourg (XS0273230572). Zij onderstreepte dat de achtergestelde schuldeisers moeten delen in de lasten die verbonden zijn aan de herstructurering van financiële instellingen die staatssteun hebben genoten. De Europese Commissie heeft daarnaast aan Dexia meegedeeld dat het haar toegestaan is deze informatie te verstrekken aan de houders van deze uitgifte, alsook aan de houders van uitgiften met identieke kenmerken. Het instrument FR0010251421 uitgegeven door Dexia Crédit Local heeft gelijkaardige kenmerken.

De Europese Commissie heeft aan Dexia nog meegedeeld dat deze beslissing betrekking heeft op de specifieke situatie van de Groep en niet betekent dat gelijkaardige beslissingen zullen worden genomen met vergelijkbare financiële instrumenten van andere Europese banken in ontmanteling die onder toezicht staan van de Commissie.