Financiering met staatswaarborg

Dexia Crédit Local haalt op de markten financiering op via een waarborg die wordt toegekend door de Belgische, Franse en Luxemburgse Staat.

Deze financieringswaarborg is onherroepelijk, onvoorwaardelijk en betaalbaar op eerste verzoek. Ze dekt de leningen van de Groep uitgegeven voor 31 december 2021, met een maximale looptijd van 10 jaar en voor een bedrag in hoofdsom van maximaal 85 miljard euro.

Belangrijkste elementen van de financieringswaarborg van 2013

In het kader van het resolutieplan van de groep Dexia verleenden de Belgische, Franse en Luxemburgse Staat aan Dexia Crédit Local een expliciete waarborg op haar financieringen. Deze waarborg werd via de wetgeving in elk van de drie Staten toegekend en ging op 24 januari 2013 in.

Hierdoor kan Dexia Crédit Local tot 85 miljard euro in hoofdsom lenen. De uitstaande leningen in hoofdsom op grond van de waarborg worden dagelijks meegedeeld op de website van de Nationale Bank van België.

Uitstaande obligaties met staatswaarborg op grond van de overeenkomst van 2013

De maximale looptijd van de uitgegeven effecten in het kader van de waarborg werd vastgelegd op 10 jaar, om de Groep in staat te stellen haar langlopende activa te herfinancieren. Om van de waarborg gebruik te kunnen maken, moeten de leningen voor 31 december 2021 worden uitgegeven.

De waarborg is onherroepelijk, onvoorwaardelijk en betaalbaar op eerste verzoek. De waarborg is eveneens individueel en niet-hoofdelijk. Dat betekent dat als er gebruik van wordt gemaakt, elke borggever zijn betalingsverplichtingen enkel dient na te komen in verhouding tot zijn verbintenis op grond van de waarborg (51,41 % voor België, 45,59 % voor Frankrijk en 3 % voor Luxemburg).

Waarborgovereenkomst van 2013 tussen Dexia Crédit Local en de Staten

Rating en prudentiële behandeling van de uitgegeven effecten op grond van de waarborg

Rating

De programma's van gewaarborgd kort- en langlopend schuldpapier van Dexia Crédit Local hebben een rating van respectievelijk A-1+ en AA bij Standard & Poor’s, F1+ en AA- bij Fitch Ratings en P1 en Aa3 met stable outlook bij Moody’s, die de outlook van de Belgische overheid als belangrijkste borggever weerspiegelt.

Weging van risico’s

De Nationale Bank van België en de Franse banktoezichthouder hebben bevestigd dat de uitgegeven effecten met staatswaarborg een risicoweging van 0 % hebben.

Officieel schrijven van de Nationale Bank van België

Officieel schrijven van de ACPR

Behandeling als activa van niveau 1 bij de bepaling van de Liquidity Coverage Ratio (LCR)

De gedelegeerde verordening van de Europese Commissie over de Liquidity Coverage Ratio, gepubliceerd op 10 oktober 2014, stelde dat de gewaarborgde uitgiften van Dexia kunnen worden aangemerkt als liquide activa van hoge kwaliteit (HQLA) van niveau 1 (art. 35 op pagina 62), en derhalve van hetzelfde niveau zijn als de overheidsobligaties uitgegeven door de staatsinstanties.

Gedelegeerde verordening van de Europese Commissie

Verlenging van de waarborg na 31 december 2021

Op 27 september 2019 verleende de Europese Commissie haar goedkeuring aan de verlenging door de Belgische en Franse Staat van de financieringswaarborg van Dexia, voor een nieuwe periode van 10 jaar vanaf 1 januari 2022 en voor een bedrag in hoofdsom van maximaal 75 miljard euro.

Publieke uitgiftes
Naar de laatste benchmark  
Programma's en Supplementen
Karakteristieken van de programma's van financiering met staatswaarborg