Financiering met staatswaarborg

Dexia Crédit Local haalt op de markten financiering op via een waarborg die wordt toegekend door de Belgische en Franse Staat.

In het kader van het geordende resolutieplan van de groep Dexia verleenden de Belgische en Franse Staat aan Dexia Crédit Local een waarborg op haar financieringen. Deze waarborg werd via de wetgeving in elk van de Staten toegekend en ging op 1 januari 2022 in.

Ze verlengt de financieringswaarborg die door de Belgische, Franse en Luxemburgse Staat op 24 januari 2013 werd toegekend en die, hoewel ze op 31 december 2021 afliep, blijft gelden voor alle gewaarborgde obligaties die door Dexia Crédit Local tot 31 december 2021 zijn uitgegeven, en wel voor een maximale looptijd van 10 jaar vanaf de uitgiftedatum.

Belangrijkste elementen van de financieringswaarborg

Deze aldus verlengde financieringswaarborg blijft onherroepelijk, onvoorwaardelijk en betaalbaar op eerste verzoek. Ze dekt de gewaarborgde obligaties van de Groep uitgegeven tot 31 december 2031, met een maximale looptijd van 10 jaar vanaf de uitgiftedatum en voor een bedrag in hoofdsom van maximaal 72 miljard euro.

De waarborg is eveneens gemeenschappelijk en niet-hoofdelijk. Dat betekent dat als er gebruik van wordt gemaakt, elke waarborgverlenende Staat zijn betalingsverplichtingen enkel dient na te komen in verhouding tot zijn verbintenis op grond van de waarborg (53 % voor België en 47 % voor Frankrijk).

Uittreksel uit de Waarborgovereenkomst van 2022 tussen Dexia Crédit Local en de Staten (in EN)

Uittreksel uit de Waarborgovereenkomst van 2013 tussen Dexia Crédit Local en de Staten (in EN)

De uitstaande leningen in hoofdsom op grond van de waarborgen van 2013 en 2022 worden dagelijks meegedeeld op de website van de Nationale Bank van België.

Uitstaande obligaties met staatswaarborg op grond van de overeenkomsten van 2013 en 2022

Rating en prudentiële behandeling van de uitgegeven effecten op grond van de waarborg

Rating

De programma's van gewaarborgd kort- en langlopend schuldpapier van Dexia Crédit Local hebben een rating van respectievelijk A-1+ en AA bij Standard & Poor’s, F1+ en AA- bij Fitch Ratings en P1 en Aa3 met stable outlook bij Moody’s, die de outlook van de Belgische overheid als belangrijkste borggever weerspiegelt.

Weging van risico’s

De Nationale Bank van België en de Franse banktoezichthouder hebben bevestigd dat de uitgegeven effecten met staatswaarborg een risicoweging van 0 % genieten voor de berekening van de eigenvermogensvereisten volgens de standaardbenadering.

Officieel schrijven van de Nationale Bank van België

Officieel schrijven van de ACPR

Behandeling als activa van niveau 1 bij de bepaling van de Liquidity Coverage Ratio (LCR)

De gedelegeerde verordening van de Europese Commissie over de Liquidity Coverage Ratio, gepubliceerd op 10 oktober 2014, stelde dat de gewaarborgde uitgiften van Dexia kunnen worden aangemerkt als liquide activa van hoge kwaliteit (HQLA) van niveau 1 (art. 35 op pagina 62), en derhalve van hetzelfde niveau zijn als de overheidsobligaties uitgegeven door de staatsinstanties.

Gedelegeerde verordening van de Europese Commissie

 

Publieke uitgiftes
Naar de laatste benchmark  
Programma's en Supplementen
Karakteristieken van de programma's van financiering met staatswaarborg