Over ons

De missie van de groep Dexia

De afbouw beheren en de herfinanciering van een erg complexe balans waarborgen om elk systemisch risico te vermijden

waarbij de belangen van de Belgische en Franse Staat, aandeelhouders en waarborgverleners, en indirect van de belastingbetalers worden gevrijwaard. 

De groep Dexia wordt in afbouw beheerd, overeenkomstig het geordende resolutieplan dat de Europese Commissie in december 2012 heeft goedgekeurd.

In dat verband heeft de Groep geen commerciële activiteiten meer en beheert ze een aanzienlijke en bijzonder complexe balans. Het uitdovende beheer heeft als doel ieder systemisch risico uit te sluiten en te vermijden dat opnieuw een beroep moet worden gedaan op de Belgische en Franse belastingplichtigen.

De Belgische en Franse Staat hebben het merendeel van het kapitaal van Dexia Holding (voorheen Dexia) in handen, als gevolg van een kapitaalverhoging van 5,5 miljard EUR die in december 2012 plaatsvond.

De Staten aandeelhouders waarborgen ook de obligatie-uitgiftes van Dexia (voorheen Dexia Crédit Local) voor een maximaal bedrag van 75 miljard euro, waardoor Dexia zich op de markten kan herfinancieren.

Tot 31 december 2023 voerde de groep Dexia zijn geordende resolutie uit als bank. In juli 2023 diende de Groep een verzoek in tot intrekking van de vergunningen voor bank- en beleggingsdiensten van Dexia (voorheen Dexia Crédit Local), die door de Europese Centrale Bank werd goedgekeurd in december 2023, met ingang op 1 januari 2024. 

Sinds 1 januari 2024 zet Dexia (voorheen Dexia Crédit Local) zijn geordende resolutie verder als niet-bank.

DE WAARDEN VAN DE GROEP
De basis van onze gemeenschappelijke waarden, in 2020 vastgelegd door het directiecomité van de Groep, geeft het Dexia van vandaag en morgen weer. Deze waarden: flexibel zijn, de samenhang bevorderen, zich inzetten voor het algemeen belang en het vertrouwen in stand houden, definiëren de wijze waarop Dexia zijn missie uitvoert. 

Om deze waarden te belichamen en ze te integreren in onze dagelijkse professionele praktijken, maakt het leiderschapsmodel deel uit van het wervings- en integratieproces, de vorming en de prestatiecriteria binnen human ressources. Dit model maakt het mogelijk om onder meer de toetreding van toekomstige medewerkers te beoordelen, en te verifiëren dat ze onze bedrijfscultuur delen.

  • Flexibel zijn: In elke fase van ons strategisch plan passen wij ons snel aan wanneer onze omgeving verandert, door te anticiperen, door ons in vraag te stellen, door te durven en te vernieuwen.
  • De samenhang bevorderen: Wij delen een gemeenschappelijke visie en moedigen iedereen aan om mee te werken en zich op transversale wijze ten dienste te stellen van de strategie.
  • Zich inzetten voor het algemeen belang: Wij verbinden ons ertoe de geordende resolutie van de Groep tot een goed einde te brengen, de portefeuille en de eraan verbonden risico’s efficiënt te beheren met respect voor de Staten-aandeelhouders en het algemeen belang.
  • Het vertrouwen in stand houden: Wij komen onze verbintenissen na en handelen transparant, zodat vertrouwen de basis vormt van de professionele relatie tussen collega’s, met onze aandeelhouders en alle externe stakeholders.
     
De vestigingen
Hoofdzakelijk Europese vestigingen   
De uitdagingen
De balans van de groep Dexia blijven herfinancieren, en tegelijk de kapitaalbasis beschermen en de operationele continuïteit waarborgen  
Over Dexia Holding

Dexia Holding (voorheen Dexia) is de moederonderneming van de groep, gevestigd in Brussel

Meer over
Over Dexia

Dexia (voorheen Dexia Crédit Local) is de belangrijkste entiteit van de Groep, gevestigd in Parijs

Meer over