Over ons

De missie van de groep Dexia

De afbouw beheren en de herfinanciering van een erg complexe balans waarborgen

Dexia is de enige bank in resolutie die haar bankstatuut behouden heeft. Ze wordt in afbouw beheerd, overeenkomstig het geordende resolutieplan dat de Europese Commissie in december 2012 heeft goedgekeurd.

In dat verband heeft de Groep geen commerciële activiteiten meer en beheert ze een aanzienlijke en bijzonder complexe balans. Het uitdovende beheer heeft als doel ieder systemisch risico uit te sluiten en te vermijden dat opnieuw een beroep moet worden gedaan op de Belgische en Franse belastingplichtigen.

Gezien haar belang en het heel hoge bedrag aan schulden van de lokale besturen dat op haar balans staat, heeft de Groep het bijzondere statuut van systeembank. Dexia staat bijgevolg onder toezicht van de Europese centrale bank en moet aan dezelfde eisen voldoen als alle banken van vergelijkbare grootte.

De Belgische en Franse Staat hebben het merendeel van het kapitaal van Dexia in handen, als gevolg van een kapitaalverhoging van 5,5 miljard EUR die in december 2012 plaatsvond.

De Staten als aandeelhouders (en Luxemburg) waarborgen ook de obligatie-uitgiftes van Dexia Crédit Local voor een maximaal bedrag van 85 miljard euro, waardoor Dexia zich op de markten kan herfinancieren.

De vestigingen
Hoofdzakelijk Europese vestigingen   
De uitdagingen
De balans van de groep Dexia blijven herfinancieren, en tegelijk de kapitaalbasis beschermen en de operationele continuïteit waarborgen  
Over Dexia

Dexia is de moederonderneming van de groep, gevestigd in Brussel

Meer over
Over Dexia Crédit Local

Dexia Crédit Local is de belangrijkste entiteit van de Groep, gevestigd in Parijs

Meer over