Governance

Samenstelling van het directiecomité

De samenstelling van de directiecomités van Dexia Holding (voorheen Dexia) en Dexia (voorheen Dexia Crédit local) is dezelfde.

Pierre Crevits

Pierre Crevits

23 mEi 1967, belg

Algemeen directeur

Giovanni Albanese

Giovanni Albanese Guidi

22 fEBRUARI 1959, italiAAn

Directeur risico's, lid van het directiecomité en gedelegeerd algemeen directeur

Benoit Debroise

Benoît Debroise

4 fEBRUARI 1960, franSMAN

Directeur van de divisie "Funding and markets", lid van het directiecomité en gedelegeerd algemeen directeur

PG

Pascal Gilliard

5 DeceMber 1967, belg

Directeur van de divisie "Activa", lid van het directiecomité en gedelegeerd algemeen directeur

Véronique Hugues

Véronique Hugues

28 mEi 1970, franSE

Directeur financiën, lid van het directiecomité en gedelegeerd algemeen directeur

Jean Le Naour

Jean Le Naour

30 april 1965, franSMAN

Directeur Operations, lid van het directiecomité en gedelegeerd algemeen directeur

 

Samenstelling van de raad van bestuur

Gilles Denoyel

4 AUGUSTUS 1954 / franSMAN

Voorzitter van de raad van bestuur

Giovanni Albanese Guidi

22 fEBRUARI 1959 / italiAAn

Gedelegeerd algemeen directeur en bestuurder

Aline Bec

24 janUARI 1957 / franSE

Bestuuder

Anne Blondy-Touret

7 oktober 1979 / Franse

Bestuuder

Bart Bronselaer

6 oktober 1967 / belg

Bestuuder

Pierre Crevits

23 mEi 1967 / belg

Algemeen directeur en bestuurder

Alexandre De Geest

5 fEBRUARI 1971 / belg

Bestuurder

Thierry Francq

30 aPRIL 1964 / franSMAN

Bestuurder

Véronique Hugues

28 mEi 1970 / franSE

Gedelegeerd algemeen directeur en bestuurder

Tamar Joulia-Paris

5 oKTobeR 1952 / belgISCHE

Bestuuder

Alexandra Serizay

31 maArT 1977 / franSE

Bestuurder

Véronique Tai

31 mAarT 1977 / belgISCHE

Bestuurder

Michel Tison

23 mEi 1967 / belg

Bestuurder

Koen Van Loo

26 aUGUSTUS 1972 / belg

Bestuurder