De uitdagingen

De balans van de groep Dexia blijven herfinancieren, en tegelijk de kapitaalbasis beschermen en de operationele continuïteit waarborgen

Om die uitdaging aan te gaan kan de Groep rekenen op de inzet en expertise van haar medewerkers. Talenten aantrekken en binden is voor haar dus van groot belang

Bij de opdracht tot afbouw van de balans van de Groep zijn er drie prioriteiten:

  1. Tijdens de hele duur van de resolutie in staat blijven om de activaportefeuille te herfinancieren
  2. De kapitaalbasis beschermen, om zich te wapenen tegen de risico’s waaraan zij blootstaat
  3. De operationele continuïteit waarborgen om de resolutie te kunnen voortzetten