Backoffice-activiteiten

Transfer van de backoffice-activiteiten van Dexia Crédit Local

Wij wijzen erop dat de backoffice-activiteiten van DEXIA CREDIT LOCAL (hierna ‘DCL’) op 1 mei 2018 werden overgedragen aan COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES (hierna ‘CHFS’), een Franse onderneming.

Deze overdracht heeft geen enkele impact op uw contractuele relatie met DCL, die ongewijzigd blijft.

Bijgevolg:
- De backoffice-activiteiten van DCL, waaronder de krediet- en marktaspecten, worden overgedragen aan CHFS en deze activiteiten worden onder dezelfde voorwaarden verder uitgeoefend door CHFS;
- Uw relatie met andere teams van DCL (waaronder het Frontoffice) blijft ongewijzigd;
- Alle door CHFS ondernomen acties in verband met activiteiten van DCL, met klanten en tegenpartijen van DCL, worden verder uitgevoerd in naam en onder de verantwoordelijkheid van DCL. Daartoe werd CHFS gemachtigd om namens DCL bepaalde types van documenten te ondertekenen binnen het welomlijnde kader van deze dagelijkse backoffice-activiteiten.

Sinds 1 mei 2018 zijn de e-mailadressen van de overgeplaatste personeelsleden veranderd. Gelieve de e-mailadressen te gebruiken in deze nieuwe vorm: "voornaam.naamCHFS@dexia.com".

Sinds 9 juli 2018 zijn de telefoonnummers van de backoffice-teams veranderd. Vanaf die datum moet het nieuwe telefoonnummer worden gebruikt, dat te vinden is in hun e-mailhandtekeningen.

NB :
° Het postadres van de backoffice-teams blijft ongewijzigd;
° De bankgegevens van DCL zijn niet veranderd;

Voor nadere inlichtingen kan u terecht bij uw vertrouwde contactpersonen van Backoffice of bij de klantendienst van DCL: Accueil-clients@dexia.com